Najnovije obavijesti i novosti iz Centra RIR:Dani otvorenih vrata Centra 2017.


Objavljeno: 21.04.2017.

Dani otvorenih vrata Hrvatskog centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda biti će 12. i 13. svibnja 2017., kada će Centar biti otvoren za sve posjetitelje u vremenu od 10:00 - 17:00 sati.

Posjetitelji u sklopu obilaska mogu besplatno pogledati film o važnosti vode i krša, te obići Centar i obližnju Pećinu kao dio turističke ponude Gacke kojom se želi stvoriti navika ciljanog obilaska Centra od strane lokalnog stanovništva i individualnih posjetitelja.


Veselimo se Vašem dolasku,
Vaš CentarTim!

alternative