Lika DestinationLika Destination jedinstveni je primjer održivog razvoja i uključivanja lokalnih proizvoda u turizam putem sustava ''Lika Quality'' koji jamči kvalitetu i lokalnu proizvodnju s uporištem u tradiciji.


Pogledajte na linku: https://www.lika-destination.hr

Objavljeno: 23.05.2022

alternative

Lika Destination obuhvaća područja triju županija te osim kontinentalnog i priobalnog dijela Ličko-senjske županije, proteže se i na dijelove Karlovačke te Zadarske županije. Osnovna djelatnost klastera je turistička promocija destinacije na domaćem i inozemnom tržištu temeljem prirodnih, kulturnih, povijesnih, gastronomskih i zdravstvenih značajki.

S obzirom da je preko 60% površine zaštićeno nekom vrste zaštite prema Zakonu o zaštiti prirode, Lika destinacija se brendira kao destinacija zaštićenih područja prirode, a najpoznatiji su: nacionalni park Plitvička jezera, nacionalni park Sjeverni Velebit, nacionalni park Paklenica, park prirode Velebit i pećinski park Grabovača.

Lika Destination jedinstveni je primjer održivog razvoja i uključivanja lokalnih proizvoda u turizam putem sustava ''Lika Quality'' koji jamči kvalitetu i lokalnu proizvodnju s uporištem u tradiciji.

Naši članovi i partneri su turističke agencije, turističke zajednice, ustanove zaštićenih prirodnih područja te svi ostali turistički djelatnici koji žele Lika destinaciju pokazati cijelom svijetu i omogućiti svim posjetiteljima da dožive nezaboravno iskustvo u destinaciji isprepletenoj morem i kršom.


Istražite ponudu destinacije: prirodne ljepote, atrakcije na otvorenom, kulturne znamenitosti, smještaj te proizvode.

Pogledajte na linku: https://www.lika-destination.hrLika Destination covers the areas of three counties, and in addition to the continental and coastal parts of Lika-Senj County, it also extends to parts of Karlovac County and Zadar County. The main activity of the cluster is the tourist promotion of the destination on the domestic and foreign markets based on its natural, cultural, historical, gastronomic and health features.

Considering that over 60% of the area is protected by some kind of protection according to the Nature Protection Act, the Lika destination is branded as a destination of protected nature areas, the most famous of which are: Plitvice Lakes National Park, Northern Velebit National Park, Paklenica National Park, Velebit Nature Park and Grabovača cave park.

Lika Destination is a unique example of sustainable development and inclusion of local products in tourism through the "Lika Quality" system, which guarantees quality and local production based on tradition.


Explore the destination's offer: natural beauty, outdoor attractions, cultural sights, accommodation and products.

Check out the link: https://www.lika-destination.hr/en/


alternative