Najnovije obavijesti i novosti iz Centra RIR:Natječaj za posao


Objavljeno: 05.04.2017

Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda, Kralja Zvonimira 10, 53 220 Otočac raspisao je natječaj za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u Ličkom Lešću, Pećina bb.

Prijave traju do 12.04.2017. godine na e-mail: centar-rir@otocac.hr ili na gore navedenu adresu.


Link za prijavu:

Prijava

alternative