Najnovije obavijesti i novosti iz Centra RIR:Mrijest potočne pastrve u Hrvatskom centru za autohtone vrste riba i rakova krških voda


Objavljeno: 09.12.2016.

Jučer je u Hrvatskom centru za autohtone vrste riba i rakova krških voda započeo mrijest potočne pastrve. Kao i svake godine, postupak mrijesta se svodi na to da se iz vanjskog bazena, u kojem su smještene, spolno zrele ženke pomoću saka uzimaju. Ručnim masiranjem trbuha, jaja spolno zrelih matica u velikoj količini izlaze i padaju u za to spremnu posudu. U posudu sa ikrom se istim postupkom istisne mliječ (sperma) jednog mužjaka, zatim se sipa voda, i miješa se. U vodi opna ikre počne bubriti, spermatozoidi se aktiviraju i udaraju u opnu ikre da bi tek po jedan od njih ušao kroz otvor, čime je oplodnja i završena.

Oplođena ikra se polaže u ležnice, kroz koje protiče voda. U toku valjanja uz pomoć pincete proizvodni djelatnici Centra odstranjuju neplodnu ikru i registrira se uginuće ikre. Taj proces se obavlja do trenutka kada ličinka napušta ikru. Sam proces traje od 28 do 35 dana u zavisnosti od kvaliteta ikre i vode. Dotok vode u kade sa ležnicama, u kojima se nalazi ikra, reguliran je sistemom za protok vode.


Tokom valjanja, ikra je u zatamnjenom prostoru mrijestilišta Centra, pokrivena stiropornim pločama. U objektu mrjestilišta instalirano je umjetno osvjetljenje, a jačina i nivo osvjetljenja se regulira prema potrebi. U mrijestilištu postoje posebne higijenske i tehnološke mjere procesa rada. Prije svakog mrijesta ribe, izvrši se dezinfekcija mrjestilišta i instalirane opreme u objektu.