Na ovoj stranici možete saznati više o Centru RIR i našim djelatnostima, dobrodošli!

alternative

Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda osnovali su Grad Otočac, Hrvatska gospodarska komora, Institut Ruđer Bošković i poduzeće Gacka d.o.o. 2006.g. na mjestu starog ribogojilišta na Kostelki, pritoci rijeke Gacke u Ličkom Lešću kraj Otočca.

S ciljem da Centar postane mjesto znanstvenog i stručnog istraživanja, mjesto uzgoja mlađi potočne pastrve za poribljavanje krških voda RH, kao i turistička točka u destinaciji Gackoj, osnivači su pripremili projekt "Pastrve i turisti" čiju je kvalitetu prepoznala Europska unija i prihvatila njegovo sufinanciranje. Vrijednost projekta iznosi 630.222,85 eura, a 75% financijskih sredstava osigurala je Europska unija.

Provedbom projekta „Pastrve i turisti“ Grad Otočac, kao glavni nositelj, stvorio je uvjete za razvoj i proširenje svoga imidža turističkog odredišta, imajući na umu da se turizam smatra glavnom pokretačkom snagom za razvoj grada i regije. Važnost ovog projekta leži u očuvanju autohtone potočne pastrve potvrđenog genskog profila, te u mogućnosti poribljavanja rijeke Gacke autohtonom ribom u njenom prirodnom staništu, čime se stvaraju uvjeti za bogatiju turističku ponudu kroz razvoj ribolovnog turizma na rijeci Gacki, širom svijeta poznatoj po potočnoj pastrvi.Djelatnost Centra: • 1
  Istraživanje

  znanstveno i stručno istraživanje autohtonih vrsta riba i rakova krških voda posebice njihova genskog profila te njihov mrijest

 • 2
  Uzgoj

  uzgoj mlađi za poribljavanje krških voda

 • 2
  Projekti

  izrada projekata i programa komercijalnog uzgoja autohtonih vrsta riba i rakova krških voda


Branding - Osim što se bavimo znanstvenim istraživanjem, uzgojem mlađi za poribljavanje krških voda i projektima, također se bavimo o brandingom tj. stvaranjem robnih marki i promoviranjem sadržaja na rijeci Gacki
Centar je osnovan 2006. godine, a službeno otvoren 28. studenoga 2008. godine.


alternative

Centar ima Vijeće koje je glavni upravni organ, a voditelj Centra je odgovoran Vijeću centra. Svaki od osnivača ima po jednog člana u Vijeću Centra. Međusobno odnosi te prava i obveze pojedinog osnivača urediti će se organizacijskim planom. Marketing planom će se kroz marketing mix (proizvodnja, cijena, distribucija i promocija) odrediti način promocije centra i nastup na tržištu.


Projekt se pripremao tri mjeseca za EU natječaj Phare 2005 BRI. Aplikant projekta je Grad Otočac sa partnerima: HGK ŽK Otočac, Gacka d.o.o., TZG Otočac i suradnikom IRB, Zagreb. Projekt je predan na natječaj u veljači 2007.g. s prvotnom vrijednosti projekta: 722.389,00. U listopadu 2007. projekt je prošao 2 faze evaluacije. Nakon mjesec dana pregovora ukupna vrijednost projekta je smanjena na 630.222,85 (75% EU, 25% aplikant i partneri), a Izbačene su 2 tehničke pomoći, dnevnice za suradnike, održavanje automobila i dr. Ugovor o sufinanciranju potpisan je 29. listopada 2007.

Djelatnici centra: Ravnateljica - Jelena Janjatović


Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda ima poučni i zanimljivi program za sve uzraste. Posjete mogu biti grupne ili pojedinačne, a program  obilaska Centra traje cca 1 sat.

U sklopu programa posjete su sljedeće aktivnosti:

 • Podjela Knjižica znanja - poučna knjižica na 24 stranice, prožeta tekstom i fotografijama,
 • Gledanje poučnog filma o regiji Gacka,
 • Prolazak drvenim mostićem preko izvora Pećina,
 • Mikroskopski pregled tkiva pastrve,
 • Obilazak Pećine, najstarijeg arheološkog nalazišta na području Otočca,
 • Odlazak na vidikovac, pogled na Gacku dolinu i zajedničko fotografiranje s panoramom Gacke.
Kontaktirajte nas