Najnovije obavijesti i novosti iz Centra RIR:1. Etno festival u Hrvatskom centru za autohtone vrste riba i rakova krških voda


Objavljeno: 06.06.2022

15. lipnja 2022. s početkom u 18:00 sati KUU „Gacka“ u suradnji sa Hrvatskim centrom za autohtone vrste riba i rakova krških voda organizira prvi etno festival kostel(i)ka@no.

Organizator je za sve posjetitelje omogućio besplatnu hranu, a piće do isteka zaliha!!

Za dobru zabavu pobrinuti će se Biseri Gacke, Narodni dar i naravno – KUU „Gacka“

Vidimo se u Ličkom Lešću, izvor Pećina!


alternative

alternative